Agenda

  • Op dinsdag 29 mei om 18:00 uur eten we met elkaar in de Petrakerk. Neem gasten mee en eten voor jezelf en voor een ander. Zonder eten ben je ook van harte welkom.
  • Op woensdag 30 mei om 10:00 uur is er handwerkochtend in de Petrakerk.
  • Op zaterdag 16 juni om 19:00 uur is er een muziekavond in de Petrakerk.

Diensten

  • Op zondag 27 mei om 10:00 uur gaat ds. Alex Boshuizen voor in de dienst. We vieren vandaag het Heilig Avondmaal. Er is Bijbelklas voor de jongste groep, dat zijn de Basisschoolgroepen 1 t/m 4. De eerste collecte is voor Het Open Huis en de tweede collecte is bestemd voor het Dovenpastoraat.
  • Op zondag 3 juni om 10:00 uur gaat ds. P. Velthuizen uit Leerdam voor in de dienst. Er is Bijbelklas voor de jongste en de oudste groep, dat zijn de Basisschoolgroepen 1 t/m 8. De eerste collecte is voor Red een kind en de tweede collecte is bestemd voor Gemeenteopbouw.